OTVÁRAVÉ AJ SKLOPNÉ - jednokrídlové okná

Plastové okná otváravé aj sklopné sa otvárajú a majú aj možnosť vyklopenia. Okná sa ďalej delia podľa toho, ako sa otvárajú, resp. podľa toho kde majú pánty, pri pohľade zvnútra: ľavá - okná majú pánty vľavo a kľučku vpravo pravá - okná majú pánty vpravo a kľučku vľavo


Podkategórie

  • ĽAVÉ - otváravé aj sklopné okná

    Plastové okná jednokrídlové otváravé aj sklopné ľavé. Okná sa otvárajú aj majú možnosť vyklopenia a majú pánty vľavo a kľučku vpravo, pri pohľade zvnútra.

  • PRAVÉ - otváravé aj sklopné okná

    Plastové okná jednokrídlové otváravé aj sklopné pravé. Okná sa otvárajú aj majú možnosť vyklopenia a majú pánty vpravo a kľučku doľava, pri pohľade zvnútra.